تبلیغات
ببخشید چند لحظه ..!! ببخشید چند لحظه ..!!
چقدر مسیر خدا کوتاه است ..کافیست یک قدم به سمت خدا برداریم تا او به سوی ما بدود ...

بعضیا حاشیه نشینن ... بعضیا همیشه میگریند و گاهی در حاشیه ی گریه کمی هم میخندند ... بعضیا در حاشیه ی زمین زندگی میکنن و عجیب است که پایشان نمیلغزد و به عمق فضا پرتاب نمیشن ... بعضیا ...............هرکس در زندگی حاشیه ای برای خود دارد و شاید خود حاشیه ای در زندگی باشد و شاید اصلا زندگی همه اش حاشیه ای بیش نیست ...

اما قرآن حاشیه ندارد ... هیچ کلمه ای را در حاشیه ی آن ننوشته اند ...همه چیز باید مثل قرآن باشد ...

پ.ن : انقد سر کلاسا استادا حاشیه میرن تا برسن سر اصل مطلب که منم یاد گرفتم حاشیه رفتنو

... : هوا زمستان تر از همیشه ....من که یادم نمیاد این همه بارون پشت هم دیده باشم .. رحمتت را شکر ..

... : نمایشگاه مطبوعات سرگرمی این چن روزمون شده ..اگه نرفتین بد نیست بریننوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 آبان 1390 توسط فرزند آدم | نظرات ()