تبلیغات
ببخشید چند لحظه ..!! ببخشید چند لحظه ..!!
چقدر مسیر خدا کوتاه است ..کافیست یک قدم به سمت خدا برداریم تا او به سوی ما بدود ...

اولی پول خواست و امام نداشت ، انگوری را هم که امام داد نگرفت . دومی انگور را گرفت و خدا را شکری گفت . امام نگهش داشت ، دوباره دو مشت پر از انگور کرد و به مرد داد . مرد دوباره گفت :

خدای جهانیان را شکر که روزی مرا رساند .

امام از من پرسید چقدر پول همراهم هست ، بیست درهمی میشد گفت به مرد بدهم ، دادم ..مرد باز شکر خدا کرد .

امام بالاپوش از تن کند و به مرد داد . مرد شیفته ی بخشندگی امام صادق (ع) شده بود .

متشکرم .سپاسگزارتان هستم .

ستایش امام همانا و پایان بخشش امام همان !

پ.ن : این چن وقته منو ببخشید مثل قبل نمیرسم آپ کنم ..

... : میگن از بابت اینکه میتونیم خدا رو شکر کنیم هم باید خدا رو شکر کنیم..

بعدا نوشت : از آدمایی که خیلی راحت دل میشکونن و بعدشم میخندن و از کنارش به سادگی میگذرن م ت ن ف ر م .

... : از آدمایی که فکر میکنن از همه بهترن م ت ن ف ر م.

.... : از آدمایی که همه چیو باهم قاتی میکنن م ت ن ف ر م .

... : از آدمایی که فکر میکنن بامزه ان و دل میشکونن م ت ن ف ر م .

.... : از آدمایی که فقط خودشونو میبینن م ت ن ف ر م ......................نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 شهریور 1390 توسط فرزند آدم | نظرات ()