تبلیغات
ببخشید چند لحظه ..!! ببخشید چند لحظه ..!!
چقدر مسیر خدا کوتاه است ..کافیست یک قدم به سمت خدا برداریم تا او به سوی ما بدود ...

آیا اندیشیده ای چقدرتنها خواهی بود ؟                                                   

ساعتی ؟روزی ؟ ماهی ؟ سالی ؟چند هزار سال ؟چندمیلیون سال ؟

با خودت فکر کن وبیندیش ...

هر قدر که قرار است پس از مرگ با من تنها باشی ، در دنیا با من انس بگیر ..اگر لحظه ای، لحظه ای و اگر همیشه ، همیشهنوشته شده در تاریخ یکشنبه 12 تیر 1390 توسط فرزند آدم | نظرات ()